Spinner

Registrering

Registrering

Registrering är enkelt. Fyll bara i formuläret nedan. Alla fält är inte obligatoriska. Du loggar sedan in med din email-adress och ditt lösenord.

Återförsäljare?

Om du huvudsakligen använder vår tjänst för att beställa bolag åt andra så har du chans att bli återförsäljare. Kryssa i rutan nedan, ange ditt organisationsnummer och läs igenom de utökade villkoren som krävs för återförsäljare.

Vi är glada över ditt intresse av att bli återförsäljare för våra produkter och tjänster. För att säkerställa en smidig och effektiv samarbetsprocess har vi fastställt vissa krav och villkor för våra potentiella partners. Vänligen läs igenom nedanstående krav för att säkerställa att din organisation uppfyller våra kriterier innan du ansöker om att bli återförsäljare.

1. Juridisk Status:
För att bli återförsäljare måste din organisation vara registrerad som en redovisningsbyrå och vara juridiskt verksam i enlighet med gällande lagar och regler.

2. SNI Kod Inom Redovisning:
Det krävs att din redovisningsbyrå har en relevant SNI-kod (Svensk Näringsgrensindelning) inom redovisningssektorn. Detta säkerställer att din verksamhet har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten inom området.


Villkor

Fortnox Lagerbolag AB genomför kontroller för att uppnå kundkännedom enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fortnox Lagerbolag utgår från och arbetar med standardiserat förfarande enligt vad som kan förväntas inom branschen för lagerbolags verksamhet. Tillhandahållandet av Fortnox Lagerbolags tjänster innebär inte att Fortnox Lagerbolag lämnar rådgivning. Fortnox Lagerbolag ansvarar inte för kundens avsedda användning av tjänsterna.