Spinner

Lagerbolag

Har du frågor? Ring oss på 0470-785020 (mån–fre 9-17) eller maila oss på lagerbolag@fortnox.se.

  • 1 Kontaktperson

  • 2 Bolagsuppgifter

  • 3 Räkenskapsår

  • 4 Företrädare

  • 5 Firmateckning

  • 6 Fullmakter

  • 7 Förbehåll

  • 8 Revisor

  • 9 Övriga uppgifter

1 Kontaktperson

Kontaktperson

Kontaktpersonen är beställare och den som vi skickar kontrakt och andra dokument till. Det behöver inte vara samma person som köparen av lagerbolaget.

Error: Telefonnummer måste anges

Kontaktpersonen

Kontaktpersonen är beställare och den som vi skickar kontrakt och andra dokument till. Det behöver inte vara samma person som köparen av lagerbolaget.

Om du beställer för klients räkning, försäkra dig om att du har rätt att göra detta.

Är du enmansföretagare?

Då kan du prova Lagerbolag Ensamföretagare. Vårt förenklade formulär för dig som beställer bolag åt dig själv.

2 Bolagsuppgifter

3 Räkenskapsår

4 Företrädare

5 Firmateckning

6 Fullmakter

7 Förbehåll

8 Revisor

9 Övriga uppgifter